Ingatlanszakértői tevékenység

A Vállalkozás 2021. februári megalakulása óta a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások, valamint az igazságügyi szakértés területén tevékenykedik.
Ingatlanértékeléseket és műszaki szakértői feladatokat, a szerződött pénzintézeteken kívül magánszemélyek és vállalkozások részére. Az ingatlanértékelés területén belül lakossági és üzleti célú ingatlanok értékelése egyaránt megvalósul.

A 10 éves értékelési múlt alatt, a megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező munkatársak, a lakótelektől, panellakástól, a mezőgazdasági állattartó telepekig, szállodáig, műemléki épületekig, víztoronyig szinte valamennyi célú és típusú ingatlanok értékelését végezték el. A speciális szakismeretet igénylő ingatlanok (pl. malomüzem) értékelése során külső szakértő bevonására is sor kerülhet a kialakult kapcsolatoknak köszönhetően. A társaság felnőttképzési tevékenységéből adódóan az jelenlegi ingatlanértékelési tevékenységet végző munkatársi állomány folyamatos továbbképzésben vesz részt, az értékelési megbízások növekedése esetén a megfelelő szaktudású munkatársi állomány biztosítása a vállalkozásnak nem okoz nehézséget.
Az ERNING Kft. által nyújtott szolgáltatás a szerződött pénzintézetek banki tevékenységének támogatása keretében, a fedezeti ingatlanból való térülés lehetőségének vizsgálata keretében, teljes körű, műszaki, hatósági, hasznosíthatósági, szükség esetén restrukturálási vizsgálat készül, illetve a Megbízó igénye szerint, javaslatot teszünk az egyes ingatlanok legjobb hasznosítására vonatkozóan is. A vállalkozás az ingatlanszakmai tevékenység minőségének garanciájaként 50 M Ft összegű szakmai felelősségbiztosítást is kötött, amely igénybevételére még nem került sor.