KÉPZÉSI CÉL

A tűzvédelmi főelőadó szakképzés célja a gazdálkodó szervek és vállalkozások részére szakismerettel rendelkező, rendszerszemléletű tűzvédelmi koncepció kialakítására és önálló ellátására alkalmas szakemberek felkészítése. - munkavállalóként és vállalkozóként különböző építmények, létesítmények, tevékenységek rendszerszemléletű tűzvédelmi biztonságának önálló szakszerű elemzésére és értékelésére, - a szükséges, illetve az igényelt védelmi koncepció kialakítására továbbá tűzvédelmi rendszer megszervezésére, működtetésére és irányítására, - tűzvédelmi oktatás és szakvizsgáztatás megszervezésére és lebonyolítására.

TUDNIVALÓK A KÉPZÉSRŐL

A képzésben való részvétel feltétele:

- tűzvédelmi előadó szakképesítés (52 8915 02 OKJ-s azonosító számú tűzvédelmi előadó megnevezésű vagy az 53 8915 01 OKJ-s azonosító számú tűzvédelmi előadó I. megnevezésű szakképesítés)

Képzési idő: 1 félév

Képzés helyszíne: Győr, Újkapu u. 15. és Szombathely, Petőfi u. 1.

Bizonyítvány: A tanulók a képzés sikeres befejezése után szakmai vizsgára történő jelentkezést biztosítunk a FEOT Kft-nél, így hallgatóink államilag elismert középfokú szakképesítést kapnak.

Jelentkezés: Képzésünkre a keretszámok betöltéséig folyamatosan lehet jelentkezni.

Szakmai vizsga részei: A képzés írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgával zárul. A szakmai vizsga egyes részei alól felmentés nem adható.

A KÉPZÉS TÉMAKÖREI

A tananyag 3 fő modulból áll, amely 10 tanegységre osztott.

I. modul: Tűzoltási ismeretek

II. modul: Tűzoltó-technikai műszaki ismeretek

III. modul: Tűz elleni védekezés szervezése, tervezése

TÉRÍTÉSI DÍJ

A térítési díj bruttó 180.000,-Ft, amely a jegyzetek díját is tartalmazza. Egyedi kérelemre kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Az előzetes tudásszint felmérését követően az eredménytől függően további tandíjkedvezményt biztosítunk. Aktuális kedvezményeinket a Kedvezmények menüpont alatt tekintheti meg.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Katona-Zsombori Zsuzsa (96/419-479; info@erning.hu) oktatásszervezőtől kérhető.